Glidande medelvärde

I förra blogginlägget gick jag igenom MACD som är en klassisk indikator. MACD bygger, precis som alla andra indikatorer för momentum och oscillation, på grundidén om glidande medelvärde.

Glidande medelvärden benämns ofta MA – från engelskans moving average. Ett glidande medelvärde slätar ut volatiliteten och används i teknisk analys för att definiera trend och trendbrott. En MA-kurva som visar högre toppar och högre bottnar innebär en stigande trend. En MA-kurva som visar lägre toppar och lägre bottnar innebär en fallande trend.

Och som vi har sett med indikatorer för momentum och osccillation bygger ofta köp- och säljsignaler på att kurvor för glidande medelvärde förhåller sig till varandra på olika sätt. Vill man förenkla kan man se det så här:

  • En kortare MA-kurva skär som en längre MA-kurva underifrån och upp är en KÖP-signal
  • En kortare MA-kurva som skär en längre MA-kurva ovanifrån och ner är en SÄLJ-signal

När traders och investerare till exempel pratar om MA-200 så menar man det glidande medelvärdet av 200 handelsdagar. En klassisk skärningspunkt där MA-50 skär genom MA-200 underifrån och uppåt kallas för gyllene kors – Golden Cross – och är en köpsignal. Punkten där MA-50 skär genom MA-200 ovanifrån och nedåt kallas för dödskors – Death Cross – och är en säljsignal.

Men hur räknar man ut ett glidande medelvärde? Man kan säga att matematiskt åstadkoms medelvärdet genom att ett nytt tal läggs till talserien, samtidigt som det första talet släpps. På så sätt erhålls en mjuk utjämnande rörelse. Formeln ser ut så här:

MA-N = summan av de N senaste dagarnas kurs / N

Som exempel beräknar vi ett glidande medelvärde för följande talserie som visar en stigande aktiekurs under tre dagar: 20, 22 och 24 kronor. Summan av de N senaste dagarnas kurs beräknas till:

20 + 22 + 24 = 66

3-dagars MA (SMA-3) blir då:

66 / 3 = 22

Den fjärde dagen faller kursen till 17 kronor. Vi lägger till det talet samtidigt som vi plockar bort det första. Oftast förenklas beräkningen genom att korrigera summan för talserien med skillnaden mellan sista och första talet. Det nya 3-dagars MA blir då:

17 – 20 = –3

66 – 3 = 63

3-dagars MA blir:

63 / 3 = 21

I exemplen ovan är det ett enkelt glidande medelvärde, SMA – från engelskans simple moving average. Man kan också beräkna ett viktat glidande medelvärde. Då läggs vikt på olika perioder i talserien, ofta är det de senare talen som får större vikt. Till exempel:

(20 x 1) + (22 x 2) + (24 x 3) = 136

Viktat 3-dagars EMA = 136 / (1 + 2 + 3) = 23

En variant av viktat glidande medelvärde är exponentiellt glidande medelvärde, EMA – från engelskans exponential moving average. Då räknar man upp vikten av varje datapunkt exponentiellt (inte linjärt) så att de sista datapunkterna får väldigt mycket större vikt än de första.

I nästa blogginlägg ska jag gå igenom Bollinger-band.

/Jonas Bernhardsson

Hela serien om momentum:

Lämna en kommentar