Hur lång är en börsnedgång?

I veckan som gick fyllde 2022 års bear market 6 månader med en nedgång från toppen den 4 januari på –29 procent (OMXSPI). Börsnedgångar är av förklarliga skäl jobbiga. Pensionssparande och fondsparande urholkas, och varje gång du loggar in lyser det rött. De som aldrig varit med om en längre börsnedgång tappar sugen. 

Slutet av veckan skänkte dock lite hopp till investerarkollektivet. Råvarupriser föll tillbaka kraftigt, oljan rekylerade ner och vi fick se breda börsuppgångar. Men var det bara ett bedrägligt bear market rally? Hur länge ska det rasa och hur långt ner ska vi?

Först: det finns det ingen klar definition av vad en bear market är. Idag avser vi oftast en börsnedgång på minst –20 procent för breda index som S&P 500 i USA eller OMXS30 eller OMXSPI i Sverige. Men så har det inte alltid varit.

Jag har vid flera tillfällen skrivit att Nobelpristagare Robert Shiller är kritisk till begreppet bear market, vilket jag tycker är en nyttig påminnelse om att finansiella marknader inte är linjära och förutsägbara, utan stökiga och oberäkneliga.

”People have spoken loosely of bear markets for more than a hundred years, but they didn’t generally attach a 20 percent definition to them. The bear-market label is based on a dangerously unscientific understanding of stock markets.”

Men även om ingen bear market är den andra lik kan man försiktigt ringa in vad som ligger framför oss genom att luta oss mot statistik. Här är en sammanställning.

En studie av S&P 500 visar 26 bear markets från 1928 till idag. Genomsnittlig nedgång var –35,6 procent och genomsnittlig längd var 289 dagar. Källa: The Complete History of Bear Markets, Seeking Alpha.

En annan studie kom fram till att S&P 500 har haft 11 bear markets mellan 1945 till 2016. Genomsnittlig längd var 16 månader och nedgångarna mellan -22 till -57 procent med ett genomsnitt på -34 procent. Källa: Ibbotson 2015 Classic Yearbook och Moon Capital Management.

Mellan 1947 och 2022 har det varit 14 bear markets (S&P 500) med längd mellan 1 månad och 21 månader. Nedgång mellan 20,6 procent och 51,9 procent. Källa: Investopedia.

En studie av DJIA mellan 1900 och 2018 visar att USA haft 36 bear markets. Den genomsnittliga längden har varit 13 månader och den genomsnittliga nedgången –31,1 procent.

Källa: Invesco, Investopedia

Sverige då? Genomsnittlig längd på en björnmarknad i Sverige (OMXS30) under perioden 1984 till 2021 har historiskt varit 175 dagar. Källa: Nasdaq Stockholm.

Vågar man höfta kan man alltså säga att med en nedgång på 25–30 procent på breda index ligger vi nära ett historiskt genomsnittligt ras. Även tidsmässigt ligger vi nära genomsnittet, lite beroende på vilket index man väljer.

Vilken slags bear market det är spelar också roll. En längre börsnedgång kan vara strukturell, cyklisk eller händelsedriven. Exempel på en händelsedriven (event-driven) bear market är corona-pandemin. Strukturella nedgångar är värst.

En bear market kan vara strukturell, cyklisk eller händelsedriven. Källa Goldman Sachs.

Nuvarande börsnedgång går att beskriva som både händelsedriven och strukturell. Händelsen år naturligtvis Rysslands anfallskrig mot Ukraina som har skapat oro i världen och ett kraftigt inflationstryck med stigande räntor som följd. En strukturell obalans är den låga kostnaden för kapital, med alltför låga räntor under alltför lång tid. Tillsammans kan det visa sig vara en giftig cocktail. 

Nobelpristagaren Paul Samuelson brukade säga att marknaden är så svår att förutspå eftersom så många smarta människor försöker göra just det. Som investerare gör du klokt i att ha respekt för oförutsägbarheten och komplexiteten i finansiella marknader.

Börsens normaltillstånd är att stiga. Det är nedgångarna som är undantagen. Men bear markets är jobbiga. Man angrips av tvivel. Man tvingas tänka om. Momentumstrategier kraschar. Förhoppningsbolag och höga vinstmultiplar kraschar. Det känns som allt kraschar. Övertygelsen vacklar.

Men ju mer uppgivenhet, apati, magont och förtvivlan som investerarkollektivet uppvisar, desto fler möjligheter uppenbarar sig. Bear markets är tider då förmögenheter förstörs och förmögenheter skapas.

Lycka till – och var rädd om dig.

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Lämna en kommentar