Vad är stagflation?

Det har varit en del mumlande om stagflation på sistone. Om börsåret 2021 var urstarkt med breda uppgångar, så är onekligen 2022 något helt annat än så länge. Krig, kostnadschocker, inflation, ränteuppgångar – och börsras. Men vad är stagflation? Jag reder ut begreppet här.

Stagflation är precis som det låter: en kombination av stagnerande ekonomi och inflation. Normalt sett innebär en försvagning av ekonomin att arbetslösheten stiger, vilket dämpar inflationen eftersom efterfrågan i ekonomin försvagas. Men under 1970-talet sammanföll för första gången prisökningar med ökad arbetslöshet.

Normalt sett i en konjunkturcykel samvarierar inflation, marknadsränta, sysselsättning och konjunktur. I en högkonjunktur faller arbetslösheten samtidigt som inflationen stiger, och tvärtom i lågkonjunktur. 

Till exempel, anta att vi har högkonjunktur och ekonomin växer. Vad händer med sysselsättningen? Jo, den stiger, arbetslösheten minskar. En ökad sysselsättning skapar ett tryck på inflationen som börjar stiga. När inflationen går upp påverkar det marknadsräntorna som börjar stiga. Stigande räntor kyler av konjunkturen då det blir dyrare att låna och investera. När konjunkturen viker faller sysselsättningen, vilket gör att inflationen minskar. Räntorna börjar falla. Konjunkturen stimuleras och ekonomin börjar växa igen. Vi kan beskriva det något förenklat så här:

Denna svängande rörelse utgör en del av vad Adam Smith beskrev 1776 i The Wealth of Nations när han påstod att ekonomin styrs som av en osynlig hand. Ekonomin reglerar sig själv. Utöver detta kan staten styra ekonomin genom finanspolitik (statens inkomster och utgifter) och centralbanken genom penningpolitik (styrräntan).

Stagflation sätter alltså de naturliga konjunktursvängningarna delvis ur spel. Tillståndet är problematiskt då det förenar negativa sidor från både högkonjunktur och lågkonjunktur. Dessutom är det svårt att åtgärda. Om centralbanken höjer styrräntan för att kyla av inflationen riskerar man att försvaga ekonomin ännu mer. Och om staten stimulerar ekonomin med finanspolitik riskerar man att elda på inflationen.

Hur ska man investera i stagflation? Utgångsläget är tyvärr att det är ett tufft investeringsklimat. Investmentbanken Goldman Sachs har gjort en studie över vilka branscher som historiskt har presterat i stagflation.

Ett tips är att leta efter bolag som dominerar sin marknad och har pricing power – alltså bolag som kan höja priserna i takt med inflationen eller ännu mer. Än så länge i år har energibolag varit stora vinnare. Bolag med höga vinstmultiplar tar stryk, så leta investeringar i intervaller med betydligt lägre multiplar än vad du kanske är van vid. Fokusera på värdebolag.

Lycka till – vi ses på andra sidan stagflationen!

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Lämna en kommentar