Bli en investerare

Kom igång | Aktier | Fonder | Bloggar | Poddar

Makro-pusslet

Många investerare lägger nu makro-pussel och spekulerar i vad som kommer att hända framöver med inflation, ränta och börs. Värdeinvesterare bryr sig egentligen inte så mycket om makro. Men även om makro oftast inte driver långsiktig värdeutveckling i bolag på samma sätt som bolagsspecifika faktorer gör, så driver makro definitivt pris. Pandemin sänkte många branscher i allmänhet och specifikt hotell- och flygbranschen. Ränteuppgången som pågår slår hårt mot tillväxtbolag och fastighetsbolag. Så det är svårt att låta bli att peta i makro-pusslet. Att ränteuppgången skulle drabba banker så kraftigt var något av en överraskning för marknaden, först med Silicon Valley…

Börsens möjligheter och hot

Även om återhämtningen av breda börsindex sedan i höstas har varit god, så har jag på sistone fått ta del av många berättelser som handlar om besvikelser över sparandets utveckling, och en viss uppgivenhet. I några fall har det handlat om stora summor och ras på över 90 procent från investeringar i förhoppningsbolag och snackisar på sociala medier. Same old story, alltså. Så här är en gammal obekväm sanning som behöver återupptäckas med jämna mellanrum: som investerare kan man inte få avkastning utan att ta risk (ungefär samma förhållande gäller för livet i övrigt). Avkastning är alltså inte gratis, den…

Vad är deflation?

Det kan kanske tyckas märkligt att prata om deflation när vi har en rusande inflation, med prisökningar som vi inte sett sedan 1970-talet. Senaste siffrorna från SCB för december visade en inflationstakt mätt som KPI på 12,3 procent. Det är en siffra investerarkollektivet hade skrattat åt bara för några år sedan. Men nu är vi där. Och, märkligt nog, med rusande inflation ligger deflation samtidigt nära. Jag vill här reda ut begreppen. Vad är deflation? Enkelt uttryckt är det motsatsen till inflation, alltså en sänkning av den allmänna prisnivån. Och precis som inflation mäts deflation med Konsumentprisindex (KPI). När priserna…

­Årskrönika 2022

Årets sista börsdag är nu avslutad, dags att summera,. Ungefär så här: ibland tjänar man pengar, ibland försöker man undvika att förlora pengar och ibland får man bita ihop. En summering av 2022 innebär att det var ett år då man fick bita ihop. Åtminstone för undertecknad. Jag får gå tillbaka i minnet till början av 1990-talet för att hitta en börsmiljö som har varit och är så extremt präglad av makro som 2022. Flera av de krönikor som jag har publicerat här under året har därför handlat om just makro: Det blir lätt så här stökigt på finansiella marknader…