Buffetts brev till aktieägarna 2023

Idag, lördagen den 4 maj, håller Berkshire Hathaway sin årliga bolagsstämma i Omaha, Nebraska. I god tid innan bolagsstämman brukar Warren Buffett publicera det årliga brevet till aktieägarna. I år var det den 24 februari. Som vanligt är det intressant läsning för alla investerare. Här är en kort summering av Buffetts brev till aktieägarna 2023 samt mina egna tankar.

Du kan läsa hela brevet (2023) här

I årets brev ägnar Buffett av förklarliga skäl mycket uppmärksamhet åt sin gode vän och kompanjon sedan många år, Charlie Munger, som gick bort den 28 november förra året, bara 33 dagar innan han skulle fylla jämnt 100 år.

Investerare har en vana att bli gamla verkar det som. Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson blev 101 år, Buffetts läromästare Philip A. Fisher blev 96 år, Walter Schloss blev 95 år och László Szombatfalvy blev 94 år gammal. Warren Buffett är född 30 augusti 1930 i Omaha, Nebraska och är still going strong vid 93 års ålder.

Årets brev är inledningsvis fullt av minnen av Munger som Buffett träffade 1962, kryddat med små anekdoter och Buffetts vanliga humor.

”Three years later he told me – correctly! – that I had made a dumb decision in buying control of Berkshire. But, he assured me, since I had already made the move, he would tell me how to correct my mistake.“

“Warren, forget about ever buying another company like Berkshire. But now that you control Berkshire, add to it wonderful businesses purchased at fair prices and give up buying fair businesses at wonderful prices.”

Buffett blandar träffsäkerhet med klokskap och ödmjukhet. Han berättar att den egentliga arkitekten bakom Berkshire Hathaway var Charlie Munger, och Buffett var en enkel underleverantör som fick hjälpa till att bygga upp verksamheten.

“Many years later, Charlie became my partner in running Berkshire and, repeatedly, jerked me back to sanity when my old habits surfaced. Until his death, he continued in this role and together we, along with those who early on invested with us, ended up far better off than Charlie and I had ever dreamed possible.”

Men inte bara investerare kan läsa Buffett brev med behållning. Man kan läsa brevets första del om Munger som om man var en kompanjon, en god vän, eller till och med som en bror eller pappa.

“Charlie never sought to take credit for his role as creator but instead let me take the bows and receive the accolades. In a way his relationship with me was part older brother, part loving father. Even when he knew he was right, he gave me the reins, and when I blundered he never – never –reminded me of my mistake.”

Efter hyllningen av Munger fortsätter Buffett i mer sedvanlig stil och berätta om det gångna verksamhetsåret. Efter en inledande text om Mungers och hans tankar om hur ett bolags resultat redovisas och ska tolkas, pratar han en del om hur stort Berkshire har blivit, och därmed hur svårt det kommer att bli framöver att nå överavkastning. Man kan få intrycket av att Buffett guidar aktieägarna för hur arvet efter honom kan se ut.

“Those days are long behind us; size did us in, though increased competition for purchases was also a factor.”

“There remain only a handful of companies in this country capable of truly moving the needle at Berkshire, and they have been endlessly picked over by us and by others. All in all, we have no possibility of eye-popping performance.”

Buffett resonerar lite kring hur stora förändringarna av marknaden har varit sedan Munger och han började, och att stora kast på marknaden kommer att uppstå även i framtiden, vilket kan vara en möjlighet för Berkshire, trots sin storlek.

“If you believe that American investors are now more stable than in the past, think back to September 2008. Speed of communication and the wonders of technology facilitate instant worldwide paralysis, and we have come a long way since smoke signals. Such instant panics won’t happen often – but they will happen.”

Sedan kommer ett längre stycke där Buffett går igenom några av kärninnehaven och kommenterar bolagen. De fem största innehaven 2024 är Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola och Chevron.

När man läser brevet slås man igen av hur Buffett förmedlar investerarens mind-set till dig som läsare. Kärnfulla resonemang varvat med one-liners som man känner igen, om man läst Buffett tidigare:

  • “Berkshire is not big on newcomers.”
  • “Never risk permanent loss of capital.”
  • “EBITDA is a banned measurement at Berkshire.”
  • “The arena in which we operate has been – and will be – rewarding if you make a couple of good decisions during a lifetime and avoid serious mistakes.”
  • “Berkshire is built to last.”

Som vanligt avslutas brevet med en enkel tabell på sista sidan som visar avkastningen för Berkshire Hathaways aktie per år och totalt samt i jämförelse med indexet S&P 500 (inklusive utdelningar) med start 1965. En investering 1964 hade genererat en total avkastning på 4 384 748 procent i jämförelse med en investering i S&P 500 som hade gett en avkastning på 31 223 procent.

Översätter vi det till årlig genomsnittlig avkastning blir det 19,8 procent för Berkshire Hathaway jämfört med 10,2 procent för S&P 500. Det är dubbelt så bra, vilket är en anomali enligt effektiva marknadsteorin, speciellt med tanke på att överavkastningen skett under så lång tid.

Men Buffetts brasklapp ringer i öronen. Berkshire Hathaway är byggt för att hålla, men är samtidigt så stort nu att det saknas möjligheter för ”eye-popping performance” i framtiden. Det är förmodligen en rimlig guidning som dels vilar på respekt för det som varit, men också har en nykter syn på vad som ska komma. 

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Lämna en kommentar