The Intelligent Investor

Warren Buffett nämner ofta att den bok som påverkat honom mest är Benjamin Grahams The Intelligent Investor, en av finanslitteraturens stora klassiker. I princip alla investerare hyllar boken och lyfter fram att den måste stå i din bokhylla om du anser att du är en värdeinvesterare.

Så hur är den då, lever den upp till sitt rykte? Well, om sanningen ska fram så är boken faktiskt rätt svårläst och bitvis lite tråkig. Den kan också upplevas som omständlig och har ett ålderdomligt språk. Så även om den är en klassiker (och det är den) så är det kanske inte boken du börjar med. Men det är boken du kommer att återvända till.

Så vad är det som gör The Intelligent Investor till en oumbärlig klassiker? Det som Benjamin Graham gör är att han ger dig den största gåvan du kan få som investerare: han ger dig investerarens mind-set. Hur du bör tänka och agera som investerare.

Om man vill reducera ner boken rejält kan man sammanfatta den i tre centrala och för en investerare helt bärande insikter:

  1. Skilj mellan pris och värde
  2. Säkerhetsmarginal
  3. Mr Market

Boken innehåller naturligtvis mer visdom än så, men just dessa tre insikter är i all sin enkelhet så briljanta och avgörande för en investerare och en anledning till att boken har fått evigt liv. Här är en förenklad beskrivning av de tre punkterna:

1. Skilj mellan pris och värde

Graham menar att du måste skilja mellan aktiekursen på bolaget och bolagets inneboende värde – intrinsic value. Buffett beskrev det som att pris är vad du betalar, värde är vad du får. Du kan räkna ut vad du anser att ett företag är värt på olika sätt (diskonterade kassaflöden, vinstmultiplar, substansvärden m m). Och när värdet överstiger priset (aktiekursen) har du en potentiell investering.

2. Säkerhetsmarginal

Graham insåg att själva beräkningen av ett företags inneboende värde var vansklig. Det är en räkneövning som bygger på många antaganden och innehåller stor osäkerhet, så risken för att göra fel är ständigt närvarande. För att hantera det introducerar Graham i kapitel 20 begreppet säkerhetsmarginal – Margin of Safety. Graham menade helt enkel att skillnaden mellan värde och kurs ska vara så stor som möjligt. En värdeinvesterare letar efter hundralappar som inte kostar mer än 50–60 kronor.

Seth Klarmans beskriver det så här i kultboken Margin of Safety:

”A margin of safety is achieved when securities are purchased at prices sufficiently below underlying value to allow for human error, bad luck, or extreme volatility in a complex, unpredictable and rapidly changing world.”

Även Buffett menar att säkerhetsmarginalen är ett av de viktigaste begreppen som investerare bör lära sig och säger så här i ett klassiskt citat:

”You don’t try to buy businesses worth $83 million for $80 million. You leave yourself an enormous margin. When you build a bridge, you insist it can carry 30,000 pounds, but you only drive 10,000 pound trucks across it. And that same principle works in investing.”

Läs mer om Säkerhetsmarginal här

3. Mr Market

Benjamin Graham menade att marknaden visserligen oftast är effektiv, men inte alltid. Skillnaden mellan dessa två ord har stor betydelse. Graham kallade marknaden för Mr Market (kapitel 8) och menade att marknaden är känslomässigt styrd och överreagerar ofta. Med psykologiska termer skulle vi säga att marknaden uppvisar manodepressiva drag. Därför kan aktiekursen pendla kraftigt under och över företagets inneboende värde.

Till exempel, ett företag med ett inneboende värde på 100 kronor per aktie skulle på en effektiv marknad alltid handlas till kursen 100 kronor. Men eftersom Mr. Market emellanåt blir överdrivet emotionell prissätter han hundralappen ibland så lågt som 60–70 kronor och ibland så högt som 130–140 kronor. Som investerare behöver du inte förstå hur Mr market resonerar, utan bara hålla huvudet kallt och utnyttja de tillfällen som uppstår. Ju större säkerhetsmarginal, desto lägre risk och samtidigt desto större potentiell avkastning.

Begreppet värdeinvestering – value investing – innebär helt enkelt att man med fundamental analys bestämmer värdet på ett företag och investerar bara i företag vars aktiekurs är betydligt lägre än det inneboende värdet för att sedan invänta att marknaden ska värdera upp dem. Seth Klarman beskriver det så här:

”There is nothing esoteric about value investing. It is simply the process of determining the underlying value of a security and buying at a considerable discount from that value.”

Buffett köpte boken 1949 och påstår att den förändrade hans liv som investerare helt. Den överlägset bästa boken om investeringar som någonsin skrivits, menar han.

Jag håller med, Grahams tankar och insikter är briljanta i all sin orubbliga enkelhet och därmed oumbärliga för alla investerare.

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Lämna en kommentar