Kan du anpassa dig?

Den 19 oktober 1985 öppnade videouthyrningskedjan Blockbuster sin första butik i Dallas, Texas. Med en skalbar affärsmodell växte de snabbt och hade som mest över 9 000 butiker. Idag har de kvar en (1) butik i Bend, Oregon.

Den 29 augusti 1997 grundades Netflix i Scotts Valley, Kalifornien. Med en digital skalbar affärsmodell i kombination med en globalt tillgänglig marknad växte de blixtsnabbt. Idag har de över 200 miljoner abonnenter.

Kodak grundades den 4 september 1888. Kodak var ett coolt och innovativt företag som dominerade fotobranschen under hela 1900-talet. Men Kodak lyckades inte anpassa sig till digitaliseringen. Fredagen den 19 januari 2012 gick det över hundra år gamla företaget i konkurs.

Det här är välkända exempel för alla investerare, liksom sensmoralen: att företag skapas och företag förstörs, att allt är satt i ständig förändring. I Capitalism, Socialism and Democracy från 1942 skriver den österrikiske Harvardprofessorn Joseph Schumpeter om ekonomisk utveckling; att gammalt ersätts av nytt i en process Schumpeter kallar kreativ förstörelse – creative destruction.

Evolutionsteorin är en vetenskaplig modell från 1858 där Charles Darwin beskriver hur ärftliga egenskaper i en population förändras från generation till generation genom olika processer. I Darwins värld är det de bäst lämpade arterna som överlever i ett naturligt urval:

”It’s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change.”

Arter med egenskaper som bäst matchar omvärldens krav klarar sig, andra går under. Det är samma sak med företag. I en ständigt föränderlig värld överlever de mest förändringsbenägna, andra går under. Birkinshaw och Ridderstråle uttrycker det så här i Fast Forward:

”Competitiveness is no longer a question of defending our current asset or position. It is about agility, the capacity to stay abreast of the changes in the environment around us. Winning boils down to moving faster and in a different direction than the others. The message is clear: evolve or dissolve.”

Andra exempel på företag som inte lyckades gilla läget när spelreglerna förändrades är Nokia, Yahoo, Facit, Polaroid, Tower Records och Xerox. Elefantkyrkogården är full av framgångsrika företag som inte klarade av att anpassa sig.

Darwins spelregler gäller även för investerare. Förstod du vad som hände när affärsmodeller blev digitala och företag kunde växa på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, eller missade du det? Kan du anpassa dig om ett nytt investerarklimat med normaliserade räntor är på väg tillbaka? Kommer du att förstå nya affärsmodeller när de gamla förstörs?

George Soros var 14 år när nazisterna invaderade Ungern 1944. Hans pappa Tivadar förstod direkt vad som var på väg att hända. Han sålde omedelbart familjens tillgångar och köpte falska papper med nya namn för alla i familjen. Gamla regler gällde inte längre. ”Det var min pappas finaste stund”, har Soros sagt. ”Han förstod omedelbart situationen, att gamla regler hade ersatts av nya i ett ögonblick.

När förutsättningarna förändras, var som Tivadar.

/Jonas Bernhardsson

Läs om Soros i Investera som mästarna

Lämna en kommentar