Vad är ett bra företag?

Värdeinvestering kan sammanfattas så här: köp bra företag som inte är för dyra. Ett bra företag är på lång sikt en bra aktie och en bra investering. Men vad är ett bra företag? Här är resonemang från tre stora investerare och en sammanställning av gemensamma egenskaper som många av de stora investerarna letar efter.

”If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me.”

– Shakespeare (Macbeth, 1623)

Benjamin Graham var väldigt inriktad på kvantitativa finansiella nyckeltal och sa att ett bra företag har hög soliditet och en stark likviditet. Den genomsnittliga vinsttillväxten ska vara minst sju procent de senaste tio åren. Och det ska ha varit högst två vinstnedgångar på mer än fem procent de senaste tio åren. Utdelningen ska vara minst två tredjedelar av räntan på AAA-obligationer; utdelningen ska behållas eller höjas, aldrig sänkas.

Warren Buffett har en mjukare inställning och säger att aktier är företag och företag är verksamheter och verksamheter är människor. Han tycker därför att företagsledningen ska vara rationell, ärlig och aktieägarvänlig samt ha stor integritet. Han nämner också att företaget ska ha en dokumenterad lönsam historia och bra framtidsutsikter. Företaget ska ha en uthållig konkurrensfördel – durable competetive advantage – med en stark marknadsställning och möjligheter att kunna höja sina priser. Buffett letar efter starka marginaler och hög avkastning på eget kapital. Kassaflödet är viktigare än vinst.

Excentriske investeraren Philip A. Fisher, listar i sin bok Common Stocks and Uncommon Profits 15 kriterier för vad som är ett bra bolag. De flesta är kvalitativa, snarare än kvantitativa. Enligt Fisher har ett bra företag tillväxt i befintliga och nya produkter, är kostnadseffektivt och har en hög vinstmarginal och hög avkastning på eget kapital, effektiva FoU- och försäljningsavdelningar samt en ledande position i branschen som ger kostnadsöverlägsenhet. En bra företagsledning har integritet, är försiktig i sina prognoser, är tillgänglig och öppen och fokuserad på långsiktig tillväxt samt kontinuerlig utveckling av personal och ledning.

Generellt sett är det viktigare att företaget är bra, än att det är lågt värderat. Ett bra företag har tiden på sin sida helt enkelt, medan ett dåligt företag har tiden emot sig. Buffett uttrycker det så här enkelt:

”It´s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.”

Egenskaper som de stora investerarna letar efter i sin jakt på bra företag är påfallande ofta följande:

  • Stark marknadsposition och prisledare
  • Stabil (och växande) omsättning med små svängningar
  • Uthålliga konkurrensfördelar / moats (vallgravar)
  • Starka och stabila vinstmarginaler
  • Hög avkastning på eget kapital
  • Låg belåning och starkt kassaflöde
  • Bra utdelningshistorik med stigande utdelning
  • Bra aktieägarvänlig företagsledning med integritet

Hur vet man att ett företag inte är för dyrt? Ja, nu pratar vi om värdering, och det är en helt annan historia. 

Lycka till i din jakt på bra företag!

/Jonas Bernhardsson

Lämna en kommentar