Tänk själv

Att tänka själv är en grundregel som återfinns hos alla de stora investerarna. Samtliga investerare som jag intervjuade eller researchade under arbetet med boken Investera som mästarna nämnde det. Samtliga.

Grundregeln manifesterar sig på olika sätt: lyssna inte på andra, agera aldrig på tips, gå din egen väg, tänk självständigt och lär dig av dina misstag.

Sir John Templeton uttryckte det så här: ”Om du går på samma restauranger och äter lunch med samma människor inom samma begränsade lilla krets och går på samma möten som alla andra och pratar om samma saker och följer samma nyheter – hur ska du då kunna hitta det som alla andra missar?”

Philip A. Fisher var en excentriker och en av Buffetts förebilder – samt en utpräglad enstöring som gick sin egen väg. T. Rowe Price var en av de första stora tillväxtinvesterarna, långt innan Peter Lycnh blev känd för det, och Price gick sin egen väg. Walter Schloss lyssnade inte på någon. Bernard Baruch kallades för The Wolf of Wall Street – Ensamvargen på Wall Street. 

En egenskap med investeringar som ofta både lockar och skrämmer är att det är så brutalt mätbart. Och att det alltid är du som är ansvarig, ingen annan. Du kan inte prata dig ur en dålig investering, du kan inte skylla på andra (du kan, men det kommer inte att hjälpa ditt resultat). Du måste fatta beslut. Du är tvungen att lära dig, och när du lär dig växer du.

Din prestation som investerare blir bedömd av hur du presterar relativt alla andra (marknaden). Det innebär att relationen mellan din process (hur du väljer investeringar, hur du fattar beslut) och ditt utfall (avkastningen relativt marknaden) är väldigt stark på lång sikt. Få ordning på din process, så kommer resultaten.

The Martian av Andy Weir.

The Martian av Andy Weir är en nördig ingenjörsbok, en modern Robinson Crouse. Astronauten Mark Watney blir av misstag lämnad ensam kvar på månen. Han blir tvungen att fatta en rad beslut för att överleva. Det är en berättelse där fakta och logik står i centrum, om naturvetenskapliga samband och konsekvenser av beslut. Här finns inga ogrundade åsikter, inget önsketänkande, inget flum och inget aningslöst konsekvensbefriat tyckande. Tar du fel beslut så dör du. Simple as that. 

Att lära sig investera är att lära sig ta ansvar. Varje beslut har konsekvenser. Du fattar fel beslut? Ditt ansvar. Du tar rygg på någon och förlorar pengar? Ditt ansvar. Dålig impulskontroll? Ditt ansvar. Så lär dig att tänka själv och ta ansvar för dina beslut. Jobbigt i början, sedan en befrielse.

/Jonas Bernhardsson

Lämna en kommentar