Rate of change (ROC)

I förra blogginlägget gick jag genom den allra enklaste momentumindikatorn – Momentum. Nästa enkla momentumindikator är ROC – Rate of change som beräknas genom att dividera (istället för att subtrahera som för Momentum) dagskursen från kursen för N dagar sedan:

ROC = Dagskurs / Kursen för N dagar sedan

Samma kurs som i exemplet i förra blogginlägget ger följande beräkning av ROC:

ROC = 205 / 200 = 1,025

Tittar vi på kursen i andra exemplet får vi däremot följande ROC:

ROC = 25 / 20 = 1,25

Ofta presenteras ROC indexerat med 100 som nollvärde (istället för 1), vilket åstadkoms genom att multiplicera ROC med 100. ROC för kursen i första exemplet blir då:

ROC = 1,025 x 100 = 102,5

Medan ROC för kursen i andra exemplet blir:

ROC = 1,25 x 100 = 125

Nu ser vi tydligt vilken skillnad i momentum som de båda kurserna uppvisar. Samma kursuppgång i kronor, men stor skillnad i relativ (procentuell) kursuppgång.

Liksom Momentum, kan ROC ritas som en kurva. När ROC-kurvan befinner över nolläget (100), samt stiger, innebär det att momentum ökar i en stigande trend och när ROC-kurvan är under nolläget och faller, ökar momentum i en fallande trend.

När ROC-kurvan avviker väldigt mycket uppåt anses aktien (värdepappret) vara överköpt och när kursen avviker väldigt mycket nedåt anses aktien vara översåld.

I nästa blogginlägg ska jag gå genom tankarna bakom begreppet oscillation som hänger ihop med momentum.

/Jonas Bernhardsson

Hela serien om momentum:

Lämna en kommentar