Baksidan med momentumstrategier

I förra blogginlägget gick jag igenom hur forskningsläget ser ut för momentumstrategier, att det verkar vara en anomali i effektiva marknadsteorin. Nu vill jag diskutera några baksidan med momentumstrategier samt risker med dessa.

Låt mig börja med oscillation (överköpt och översåld). En begränsning när det gäller oscillerande indikatorer är att det inte finns givna regler för hur begreppen överköpt och översåld skall definieras. Trots ett till synes väldigt kvantitativt angreppssätt så blir det subjektiva inslaget till slut ändå stort. En vanligt ansats är att ta högsta och lägsta 10 procent av tidigare noteringar. Genom att studera historiska data kan man alltså dra vissa subjektivt grundade slutsatser om vad som kan anses vara överköpt eller översålt.

Tyvärr innebär detta naturligtvis i vanlig ordning ett dilemma. Det finns ingen garanti för att den senaste periodens data för kursrörelser ger signifikativa signaler för motsvarande kommande period. En aktie kan uppvisa ett historiskt kursmönster under en viss tidsperiod, för att sedan skifta beteende dramatiskt. I det läget kommer de oscillerande indikatorerna följaktligen att generera falska signaler.

En aktie som till exempel befinner sig i en stigande trend kan visa tydliga tecken på att vara överköpt under en längre. En falsk signal alltså. Likaså en aktie som har fallit under en längre tid kan visa tydliga tecken på att vara översåld, bara för att fortsätta kanske de följande sex månaderna med att falla.

Så när momentumindikatorer visar överköpta och översålda lägen är det långt ifrån en säker signal. I bästa fall handlar det om att sannolikheten för ett kommande kursomslag ökar. Vad som anses vara ett överköpt och ett översålt läge är inte en absolut definition, utan snarare en subjektiv bedömning. Kursen kan befinna sig i ett extremläge under en längre tid.

Så här skriver Martin Pring i klassiska Technical Analysis Explained:

”There is no hard and fast rule where the overbought and oversold lines should be drawn. When a price reaches an overbought or oversold extreme, the probabilities favor, but by no means guarantee a reversal.”

Den stora risken med momentumstrategier är dock att de är benägna att krascha. När momentumindikatorerna viker vill plötsligt alla ur samtidigt. Det kan skapa ett accelererande säljtryck och stora nedgångar i en aktie som tidigare trendade så fint uppåt.

Daniel och Moskowitz vid Columbia Business School skriver så här (2013):

”Despite their strong positive average returns across numerous asset classes, momentum strategies can experience infrequent and persistent strings of negative returns. They occur in panic states, following market declines and when market volatility is high.”

Dags att sammanfatta momentum:

– Varför går aktien upp?
– För att folk köper den.
– Varför köper folk den?
– För att den går upp.
– Passa dig bara när folk slutar köpa den.

I nästa blogginlägg ska jag koppla ihop resonemangen kring p/e-tal och en akties fair value med hur aktiekursen oscillerar kring sitt fair value.

/Jonas Bernhardsson

Hela serien om momentum:

Källa: Daniel, K. D. & Moskowitz, T. J. (2013). Momentum Crashes. Journal of Financial Economics.

Lämna en kommentar