Makro-pusslet

Många investerare lägger makro-pusslet och spekulerar i vad som kommer att hända framöver med inflation, ränta och börs. Värdeinvesterare bryr sig egentligen inte så mycket om makro. Men även om makro oftast inte driver långsiktig värdeutveckling i bolag på samma sätt som bolagsspecifika faktorer gör, så driver makro flockbeteende och pris.

Pandemin sänkte många branscher i allmänhet och specifikt hotell- och flygbranschen. Ränteuppgången som pågår slår hårt mot tillväxtbolag och fastighetsbolag. Så det är svårt att låta bli att peta i makro-pusslet.

Att ränteuppgången skulle drabba banker så kraftigt var något av en överraskning för marknaden, först med Silicon Valley Bank och andra nischbanker och sedan Credit Suisse som köptes upp av UBS. Ränteuppgång ger fallande priser på obligationer som gräver hål i balansräkningar. Och som vanligt står dominobrickorna tätt intill varandra.

Arketypen för bank- och finanskris är dels början av 1990-talet i Sverige, men framför allt Lehman Brothers konkurs den 15 september 2008 och följderna av det. Jag har skrivet utförligt om båda i Investeraren. Bank- och finanskriser liknar nämligen varandra på många sätt. Studera en så har du manuskript för nästa.

Så makro smyger sig in i alla samtal om börsen. Och det finns ett dussin pusselbitar man behöver ha lite koll på, om man så vill. Jag har här samlat mina artiklar som handlar om just makro-pusselbitarna:

Mitt eget grund-scenario ser ut ungefär så här: vi är på väg in i lågkonjunktur, sysselsättningen kommer att falla, bostadslånen kommer att fortsätta bli dyrare och bostadspriser kommer fortsätta gå ner. Sedan tror jag på ett brant fall i inflationen, ganska snart, kanske till och med deflation under en tid, som följs av stagnerande ränteuppgång, kanske till och med sänkning av styrräntan och en allmän stabilisering av läget. Ungefär så.

Men det är ett ostadigt pussel, och jag är beredd att lägga om pusselbitarna dag för dag. Som det brukar vara ungefär. Det är sällan det blir som man tror med makro, börs och livet i övrigt.

I oroliga tider får man zooma ut lite och fortsätta leta efter fantastiska företag som kommer vara ännu mer fantastiska om tio år och finna tröst i det faktum att marknaden brukar belöna dem som är villiga att ta risk och hålla ut.

Lycka till och var rädda om er.

/Jonas Bernhardsson

Lämna en kommentar