Graham p/e

I förra blogginlägget gick jag genom grunderna för p/e-talet, ett av de mest använda verktygen för värdering. I detta inlägg vill jag visa en tillämpning som kallas Graham p/e.

Benjamin Graham anses som en av grundarna av modern aktieanalys. Warren Buffett har honom som förebild. Fundamental analys har sina rötter i Grahams och David Dodds föreläsningar på Columbia Business School i slutet av 1920-talet. Allt dokumenterades 1934 i det klassiska (men något tunglästa) referensverket Security Analysis och senare i The Intelligent Investor 1949 av Graham. Deras utgångspunkt var att försöka hitta ett logiskt och rationellt sätt att värdera företag efter börskraschen 1929.

Graham tog fram en enkel och lättbegriplig formel för att värdera aktier. Enligt Graham värderades en aktie utan tillväxt i genomsnitt till ett p/e-tal på 8,5 och att p/e-talet sedan ökade succesivt med vinsttillväxten.

Graham enkla värderingsmodell ser ut så här:

Graham p/e = 8,5 + 2 x g

där g = vinsttillväxt (estimat 7-10 år)

Till exempel, ett företag med en vinst per aktie på 10 kronor och förväntad vinsttillväxt på 5 procent per år de närmaste 10 åren får ett p/e-tal enligt Graham på:

8,5 + (2 x 5) = 18,5

Det innebär en motiverad aktiekurs på:

10 x 18,5 = 185 kronor

Om vinsttillväxten i samma företag istället skulle vara 10 procent per år de närmaste 10 åren blir motiverat p/e-tal:

8,5 + (2 x 10) = 28,5

Det innebär en motiverad aktiekurs på:

10 x 28,5 = 285 kronor

Värderingsmodellen är naturligtvis en förenkling eftersom den inte tar hänsyn till avkastningskrav, risk eller livslängden på tillväxten m m. För höga tillväxttal ger modellen en för hög värdering. Graham tyckte inte man skulle använda modellen för att beräkna true value för ett företag, utan mer för en snabb och enkel översikt. Graham skriver så här i The Intelligent Investor:

”Note that we do not suggest that this formula gives the ”true value” of a growth stock, but only that it approximates the results of the more elaborate calculations in vogue.”

I nästa blogginlägg ska jag gå genom Shiller p/e.

/Jonas Bernhardsson

Läs också: What Benjamin Graham Taught Warren Buffett About Investing

Hela serien om p/e-talet:

Lämna en kommentar