Börsens mest omdiskuterade anomalier

förra blogginlägget diskuterade jag split efter att både Apple och Tesla rusat då de aviserat och genomfört split. Att en split kan driva aktiekursen är en av börsens mest omdiskuterade anomalier. I detta inlägg ska jag titta på andra anomalier som man kan tjäna pengar på.

En anomali är något som strider mot en allmänt accepterad teori, en avvikelse. Teorin i det här fallet är effektiva marknadsteorin (EMT).

I maj 1970 skrev professor Eugene Fama vid University of Chicago in sig i historieböckerna när han publicerade finanshistoriens mest berömda artikel. Fama påstod att marknadspriserna alltid är rätt. Marknaden värderar ständigt all tillgänglig information; aktiekurser rör sig slumpmässigt allteftersom ny information tillkommer och prissätts.

Det går alltså inte att förutspå kursutvecklingen. Morgondagens aktiekurser har inget samband med gårdagens; det finns inga mönster och inga trender. En investerare kan på lång sikt inte skapa en avkastning som överträffar index. Marknaden är effektiv.

Det dröjde dock inte många år förrän forskare började hitta mängder av avvikelser, anomalier. Aktiemarknaden tycktes inte alls bete sig helt slumpmässigt vid en närmare granskning. Det uppdagades att investerare inte alltid var så rationella utan överreagerade t ex ofta på nyheter.

Forskarkollektivet undersökte om det kunde finnas fler anomalier. Man hittade stöd för att vissa månader och veckodagar tycktes ge en bättre avkastning än andra. Januari var bäst och oktober sämst. Av veckodagarna verkade måndag vara den värsta dagen.

Andra anomalier som diskuterades var att småbolagsaktier tycktes gå bättre än aktier i stora bolag. Förklaringen som gavs var att små företag har lättare att växa under en längre tid än stora (samt att risken ofta är större). Vidare upptäcktes att aktier med låga p/e-tal tycktes ha en bättre kursutveckling än aktier med höga. Aktier med låg värdering av substansen överträffade de med hög värdering. Och aktier med hög direktavkastning i kombination med lågt p/e-tal överträffade index.

Beating the Dow skriver Michael O’Higgins om aktier som är förbisedda av marknaden och därför uppvisar en kombination av låga p/e-tal, låg substansvärdering och hög direktavkastning. Han kallar dem Dogs of the Dow ­– aktier som är impopulära, men som förr eller senare upptäcks och värderas upp. O’Higgins genomförde en studie som visade att dessa aktier uthålligt hade överträffat index med 2–3 procentenheter per år sedan 1920.

The Handbook of Equity Market Anomalies diskuterar Leonard Zacks aktiemarknadens anomalier. Här är de vanligaste:

 • Januarieffekten (marknaden går starkt i januari)
 • Måndagseffekten (marknaden är svag på måndagar)
 • Månadsskifteseffekten (marknaden är stark sista och första dagarna i månaden)
 • Morgoneffekten (marknaden är stark första timmen)
 • Mellandagseffekten (marknaden är stark mellan jul och nyår)
 • Sell in May and Go Away (svag marknad mellan maj och oktober)
 • Momentumeffekten (aktier som gått starkt fortsätter gå starkt). Läs mer här…
 • Mean reversion (aktier återgår till ett medelvärde efter en överreaktion). Läs mer här
 • Småbolagseffekten (små bolag går bättre än stora)
 • P/B – Price-to-book (aktier med låg värdering av eget kapital går bättre)
 • P/e-tal (aktier med låga p/e-tal går bättre än aktier med höga. Läs mer här…
 • IPO-effekten (nyintroduktioner går starkt de första dagarna, men sämre sedan)
 • Split-effekten (aktier som genomfört en split går bättre). Läs mer här…
 • Insider-effekten (ta rygg på insiders)

Så hur är det sig egentligen? Kan man bygga en fungerande strategi på anomalierna? I nästa blogginlägg ska jag resonera om i vilken utsträckning som en skicklig investerare kan utnyttja marknadens ineffektivitet.

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Boktips:

Lämna en kommentar