Tjäna pengar med börsens anomalier?

I förra blogginlägget gick jag igenom börsens mest omdiskuterade anomalier, det vill säga avvikelser från teorin om en perfekt och effektiv marknad. Nu ligger det naturligtvis nära till hands att försöka handla på dessa luckor av ineffektivitet.

Traders framförallt, men även investerare, studerar gärna marknaden för att försöka hitta samband att agera på. Men tyvärr är det inte så enkelt. Marknaden (läs: du, jag, vi) reagerar nämligen på de observationer vi gör och ändrar beteende. Man kan säga att marknaden är intelligent, i den bemärkelsen att den hela tiden lär sig. Gammal kunskap och etablerade samband blir därför ständigt oanvändbara.

Till exempel, anta att börsen av någon anledning tenderar att gå upp sista dagen i veckan inför helgen. Det händer en gång, sedan en gång till och ännu en gång. Efter tredje eller fjärde tillfället är sambandet etablerat och börjar upptäckas av allt fler. Vad händer? Så fort fenomenet avslöjats agerar aktörerna (vi) genom att köpa på torsdagen för att vara med på fredagens uppgång. Följaktligen stiger börsen med det ökade köpintresset redan på torsdagen, för att därefter falla tillbaka på fredagen. Sambandet är borta.

”Whenever a professor touts an anomaly, I have learned that an anti-anomaly is probably lurking in the wings”, skriver Victor Niederhoffer i Education of a Speculator.

Om alla vet att en aktie kommer att gå upp i morgon kan vi vara säkra på att den går upp idag istället. Om alla vet att korta räntan kommer att gå ner imorgon, går den ner idag istället. Marknaden lär sig. Så fort ett samband upptäcks av marknaden löses det också upp av marknaden. Som resultat får vi en effektiv marknad. Det som fungerar ett år, fungerar inte året därpå. En strategi som fungerade för tjugo år sedan fungerar plötsligt igen. I takt med att vi lär oss ändrar vi våra förväntningar, vilket påverkar marknaden.

Robert Lucas fick Nobelpriset i ekonomi 1995 delvis för denna tanke. Lucas menar att vi aldrig kommer att kunna förutspå finanskrascher. Om det fanns ett system för att förutsäga en kris, skulle denna kunskap bli allmänt känd och vi skulle ha krisen nu istället.

I A Non-Random Walk Down Wall Street beskriver Lo och McKinlay finansmarknaden som ett darwinistiskt system i ständig evolutionär utveckling.

På en fungerande marknad sker vanligtvis inte allmänt förväntade händelser. Om du vill veta vad ett tillgångsslag kommer att göra, ställ dig då frågan: vad är det mest sannolika? Verkar alla hålla med om detta? Om det existerar en nästan enig konsensus om att något specifikt skall hända, och många har investerat i att det ska hända, då kan du börja misstänka att det motsatta kommer att ske. Allt är nämligen redan diskonterat och därmed upplagt för besvikelser. Alla är fokuserade på uppgång och så vänder det plötsligt.

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Boktips:

Lämna en kommentar