Hur blir man en bättre investerare?

En bra investerare har kunskap om hur företag och finansiella marknader fungerar, från affärsmodeller till flockbeteende; en bra investerare förstår hur värden skapas över tid och att marknader ibland är emotionellt styrda. En bra investerare har självkännedom, är disciplinerad, tänker självständigt och fattar egna beslut.

Kunskap är ofta lätt att ta till sig. Att läsa bokslut och följa EBITDA, p/e-tal och andra nyckeltal eller studera kursdiagram kan alla lära sig. Men att komma ihåg är inte samma sak som att förstå; att memorera matematiska formler innebär inte att man har förstått matematik. Att förstå innebär förmåga till analys, att se samband och kontext – att dra slutsatser. Och dessutom måste man inse att man bland drar fel slutsatser. Victor Sperandeo beskriver det så här i Trader Vic:

”To be a successful trader, you have to be able to admit mistakes. People who are very bright don’t make very many mistakes. In a sense, they generally are correct. In trading, however, the person who can easily admit to being wrong is the one who walks away a winner.”

Men man behöver inte vara överintelligent för att bli en bra investerare. Sunt förnuft och rätt temperament räcker långt. Egenskaper som många av de stora investerarna ofta framhåller som avgörande. Warren Buffett säger så här:

“To be a great investor you don’t have to have a terrific IQ. If you’ve got 160 IQ, sell 30 points to somebody else because you won’t need it in investing.”

Några påstår att bra investerare har en speciell talang – något man antingen har eller inte har, men inte kan lära sig – och de som menar att en bra investerare inte är något man är, det är något man blir. Jack Schwager intervjuar tradern Ed Seykota i Market Wizards. Seykota håller med om det förra synsättet.

”Good traders have a special talent for trading just as good musicians and good athletes have talents for their fields. Great traders are the ones who are absorbed by the talent. They don’t have the talent – the talent has them.”

Men Malcolm Gladwell menar att talang är en myt och att vi ska sluta skylla på generna. Vem som helst kan bli expert på vad som helst med 10 000 timmar övning.

Kanske är det viktigare att ha tur än att vara smart? Anhängarna av Effektiva marknadsteorin verkar hävda det. De menar att marknaden är effektiv och att det inte går att överträffa index över tid. Seykota ironiserar om detta synsätt: ”Some traders were lucky enough to be born smart, while others were even smarter and got born lucky.”

Investering och trading är en märklig smältdegel av vetenskap och mänskligt beteende, av det rationella och det irrationella, av mänskliga drivkrafter som girighet, rädsla och flockbeteende. I det långa perspektivet är finansiella marknader väldigt effektiva, men i det korta perspektivet kan det mesta hända.  

Många vill ha enkla svar för att slå index, men marknaden brukar lura den som söker enkla svar. ”Any book that is merely about some technique can be expected to fade once the technique is popular”, skriver pseudonymen Adam Smith i The Money Game

En strategi som verkar logisk visar sig leda till att du förlorar pengar; en strategi som fungerade för fem år sedan fungerar inte idag. En strategi som fungerade för trettio år sedan fungerar plötsligt igen. Det finns stöd för att breda investeringar i investmentbolag överträffar index över tid, likaså trend- och momentumstrategier, men många av de stora investerarna säger samtidigt att de är contrarian; de gör tvärtom vad alla andra gör. Hur kan två diametralt motsatta strategier fungera? Och hur kan forskare samtidigt hävda att ingen av strategierna fungerar alls, att kursrörelser är helt slumpmässiga?  

En finansiell marknad består av den kollektiva analysen och det samlade agerandet hos alla investerare; finansiella marknader är därför inte linjära och förutsägbara, utan ofta stökiga och oberäkneliga. Nobelpristagaren Paul Samuelson brukade säga att marknaden är så svår att förutspå eftersom så många smarta människor försöker göra just det. Och alla kan ju inte lyckas bättre med sina investeringar än alla andra. Så ett visst mått av ödmjukhet är på sin plats.

Att utvecklas som investerare är en otroligt spännande och lärorik resa. Förutom det kapital du så småningom bygger upp, kommer du få förståelse för hur företag, marknader och samhällen fungerar, samt fördjupad självkännedom.

I nästa blogginlägg ska jag visa att det är viktigare att bli en investerare än att bli en bättre investerare.

/Jonas Bernhardsson

Illustration: Den vitruvianske mannen är en teckning (med anteckningar i spegelvänd skrift) som Leonardo da Vinci gjorde år 1492. Bilden illustrerar Leonardos stora intresse för proportioner. 

Läs också:

Lämna en kommentar