Hur lär man sig?

Någon säger att man lär sig genom att göra. En annan säger genom att läsa. En tredje säger genom att observera. Vem har rätt? Svar: alla har rätt. Vi lär oss på olika sätt, dels beroende på vilka preferenser vi har, dels beroende på vad det är vi vill lära oss.

En person lär sig alltså inte på samma sätt som en annan. Buffett har inte lärt sig investering på exakt samma sätt som Lynch eller Soros. Och vill man lära sig spela hockey har man mindre nytta av böcker än om man vill lära sig om andra världskriget, IFRS eller hur man bygger en atombomb.

En klassisk modell för att reflektera över hur man lär sig är Kolbs modell för lärstilar. Kolb visar att vi lär oss i fyra dimensioner: genom (1) konkreta upplevelser, (2) reflekterande observationer, (3) abstrakt tänkande (4) aktivt experimenterande.

Kolb menar att vi använder olika kombinationer av de fyra lärstilarna när vi lär oss, men vi har alltid en lärstil som dominerar över de andra. Den lärstilen är vår preferens för att lära oss. Och din preferens för att lära dig kommer inte att vara samma som min. Vår lärstil är starkt förknippad med vår personlighet.

Du kommer alltså att ha en dominerande lärstil som är en av fyra:

  • Aktiv – lär sig bäst genom konkreta upplevelser
  • Reflekterande – lär sig bäst genom att observera och reflektera
  • Logisk – lär sig bäst genom abstrakt tänkande och logik
  • Praktisk – lär sig bäst genom att tillämpa, pröva och aktivt experimentera

För några år sedan var jag på en föreläsning av Anna Tebelius Bodin. Hon berättade om hur minnet fungerar och hur man kan förstärka och befästa inlärning genom att uttrycka sig (skriva, rita, måla, berätta, förklara). Vi fick göra en enkel övning där vi först lyssnade på en kort presentation för att sedan berätta för personen intill oss vad presentationen hade handlat om. Det som var så självklart när man lyssnade, var inte alls lika självklart när man skulle förklara själv.

Richard Feynman säger samma sak i boken med den fantastiska titeln The Pleasure of Finding Things Out: ”If you want to master something, teach it.”

Richard Feynman (1918–1988) framför svarta tavlan på Californa Institute of Technology (Caltech)

Det är värdefullt att reflektera över vilken lärstil man har, vilken som dominerar och som sedan stöds av de andra. Det finns tester på nätet. Det är en av många pusselbitar i din självkännedom som investerare.

Vilken lärstil har du?

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Lämna en kommentar