Vad är vinst?

En gammal rant dök upp. Jag bemötte konkursgeneralen Ehrenbergs påstående ”Nej, företag behöver inte alls gå med vinst” (2017). Du hittar hans ETC-krönika här, visserligen bakom en betalvägg, men jag citerar de påståenden jag bemöter. Detta blogginlägg förklarar begrepp som vinst och eget kapital, kassaflöde, utdelning, konkurs och nyemission samt hur dessa hänger ihop, vilket är intressant för investerare.

Låt mig börja med begreppet vinst. Vinst är ett positivt resultat; ett negativt resultat kallas för förlust (Ehrenberg är väl bekant med begreppet förlust, han har satt två bolag i konkurs och lämnat efter sig skulder på 12 Mkr).

Resultat definieras som intäkter minus kostnader. Intäkter är värdet på skapade prestationer; kostnader är värdet på förbrukade resurser. Ett bolag som går med vinst skapar alltså ett värde.

Ett företag måste visserligen inte ha vinst som övergripande mål. Ägarna kan ha andra intressen med verksamheten, till exempel att verksamheten ska investera, expandera och växa kraftigt. Många enmansföretag och småföretag drivs av andra drivkrafter än att maximera vinsten.

Men… ett bolag som går med förlust kommer att förbruka eget kapital (skillnaden mellan tillgångar och skulder) och när halva aktiekapitalet (kärnvirket i eget kapital) är förbrukat är det dags för nyemission (ägarna måste stoppa in mer pengar) eller konkurs (se Ehrenberg). Följaktligen blir vinsten en buffert mot förluster. Ju mer ackumulerade vinster som bolaget bygger upp (desto större eget kapital) desto större buffert.

Att kalla företagets vinst som ”en fästing” och ”en parasit” är klassisk vänsterretorik och på gränsen till lyteskomik.

Lite mer roligheter:

Ehrenberg: ”Om företaget går med vinst betyder det att ägarna beslutat det. Inget annat. Vinst är nämligen inte detsamma som överskott i en verksamhet. Vinst är ett uttag ur företaget utöver det överskott företaget behöver. Vinsten är alltid en utpressning från ägarna mot företaget.”

Va? Ett företags vinst är endast avhängigt att ägarna beslutat om att företaget ska gå med vinst – inget annat? Varför beslutade då inte Ehernberg att hans företag skulle gå med vinst? Så hade han sluppit konkurs och blåsa sina leverantörer. Vifta med trollspöet: ”Företag, jag befaller dig – gå med vinst!”

En sak till. Vinst är inte ett uttag ur företaget. Ehrenberg tänker förmodligen på utdelning som är en överföring av likvida medel från företaget till ägarna. Bolagsstämman (ägarna) beslutar om utdelning.

”Vinsten är en utpressning från ägarna mot företaget?” Jag förstår att för vänstermänniskor som hatar företag så är den här typen av retorik väldigt frestande. Men tyvärr. Vinst är, som sagt, ett mått på att företaget skapar värde och har ett existensberättigande. Värdet på skapade prestationer måste i längden vara större än värdet på förbrukade resurser (om inte ägarna hela tiden vill stoppa in mer pengar).

Vinsten har flera funktioner. Den fungerar som ett effektivitetsmått, men också som stabilisator genom att generera ett trygghetskapital som kan användas som buffert vid nedgångar. Vinsten är även en finansieringskälla – företag som har stora vinster och skapar likviditet behöver inte låna så mycket. Vinsten är samtidigt en ersättning för den risk som ägarna tar och fungerar som drivkraft och motivation. Såväl kompetens som kapital söker sig på lång sikt till vinstgi­vande företag.

Ehrenberg: ”Man kanske betalar stora investeringar med ränta, det finns i budgeten och det är inget märkligt.”

Nja, företaget kan betala för stora investeringar antingen med egen likviditet (som man har byggt upp med ett positivt kassaflöde) eller med nyemission (ägarna stoppar in pengar) eller med extern finansiering, dvs lån. Kostnaden för investeringar som finansieras med lån är ränta. Kostnaden för investeringar som betalas med nyemission (pengar från ägarna) är, just det, vinst och utdelning till ägarna.

Ehrenberg: ”Kapitalmarknaden är ovanför företagen, det är spel om uppgångar på börser och valutor och räntepapper. ”

Nej, tyvärr. Återigen, jag förstår vänstermänniskors längtan efter den här typen av retorik. Men det är bara korkat. Kapitalmarknaden består av aktiemarknaden och kreditmarknaden. Det är i grund och botten ett möte mellan de som behöver kapital (stat, kommun, företag, etc) och de som vill låna ut kapital (ägare, försäkringsbolag, pensionsfonder etc).

Ehrenberg: ”Vill man utveckla verksamhet och nya jobb är vinsten en väldigt usel metod. Bättre att ge billiga lån till företag och andra verksamheter.”

Va? Jag förstår inte ens vad karln menar. Avstår från att kommentera.

Ehrenberg: ”Om företag bara drivs utifrån vinstjakten så förstörs idén med själva företagandet. Det kan man se i de privata välfärdsföretagen. Vinstdrivna skolor har 18 procent lägre lärartäthet än kommunala skolor. Varför? Kommuner ska inte gå med vinst.”

Återigen, vinsten är ett mått på hur effektivt företaget drivs. Det är en ekonomisk grundtanke: att begränsade resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. Även kommuner drivs, eller borde drivas, av denna tanke. Fråga gärna de kommuner i det kommunala utjämningssystemet som betalar 4,9 Mdr till Malmö för 2017 om de tycker att Malmö kunde skötas lite mer effektivt.

Ehrenberg: ”Men vänta nu. Ska inte vinsten användas för att klara företag dåliga år? Hålla igång? Jo, men det är inte så det fungerar. Vid kriser är det oftast ökade lån och avskedade anställda som gäller.”

Nej. Ett företag som går med förluster som är så stora att aktiekapitalet raderas kan inte räddas med lån. Enda sätet att rädda företaget är att företaget går med vinst som kan balanseras till eget kapital eller att ägarna stoppar in mer pengar i en nyemission.

Det finns egentligen behov att kommentera i princip varje enskild mening som Ehrenberg får ur sig i denna lytestext, men jag orkar inte, hinner inte och blir bara nedstämd denna soliga sommarmorgon. Så jag väljer avslutningsvis att säga så här:

Ett företag som går med vinst är ett sunt företag. Det är ett företag som skapar ett värde. Genom kapitalmarknaden och pensionssystemet har vi alla möjlighet till ett direktägande i värdeskapande verksamhet och få en avkastning på vårt sparande. Det är i grund och botten en fin konstruktion. Låt oss vara rädda om den och utveckla den.

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Boktips: Ekonomi för chefer

Lämna en kommentar