Utdelning eller inte utdelning?

Synen på utdelningar är rätt spridd bland investerare. Är det bra med bolag som ger utdelning och att aktien har en direktavkastning, eller spelar det ingen roll? Jag vill här dela med mig av forskningsläget samt min egen syn.

Ett viktigt utgångsläge är att det endast är bolagets totalavkastning som är intressant. Och den totala avkastningen erhåller vi investerare på två sätt: en (eventuell) ökning av aktiekursen och en likvid utdelning som avskiljs. I de flesta bolag sker utdelningen en gång per år, oftast under våren april–maj. Men det finns bolag som delar ut varje kvartal, till exempel: Lundin Energy (numera Aker BP), Klövern, Autoliv och Apple. Och så finns det bolag som delar ut en gång per månad, i Sverige har vi fastighetsbolaget Cibus.

Ju större andel av bolagets vinst (kassaflöde) som delas ut, desto lägre kursuppgång och vice versa. Skulle bolaget dela ut hela värdeökningen har du i teorin ingen uppgång i kursen alls. Och ett bolag som helt saknar utdelning ser istället hela värdeökningen återspeglas i aktiekursen. På svenska börsen delas ungefär en tredjedel av årsvinsten ut.

För utdelningsjägare är utdelningen avgörande. Det är den del av avkastningen i portföljen som erhålls i form av likviditet. Men i praktiken kan man lika gärna ha en portfölj med bolag som helt saknar utdelning och istället skala av 4–5 procent per år och se det som utdelning.

Vad säger forskningen? I boken A Random Walk Down Wall Street sammanfattar Burton Malkiel synen på fundamental aktievärdering i 4 punkter:

  1. En rationell investerare är villig att betala ett högre pris för en aktie ju större tillväxten i vinst och utdelning är, samt ju längre tillväxten förväntas vara.
  2. En rationell investerare är villig att betala ett högre pris för en aktie ju större del av vinsten som delas ut som utdelning till aktieägarna.
  3. En rationell investerare är villig att betala ett högre pris för en aktie ju mindre riskfylld aktien är.
  4. En rationell investerare är villig att betala ett högre pris för en aktie ju lägre marknadsräntan är.

Just punkt 2 är intressant. Malkiel menar att risken minskar ju större del av vinsten som delas ut, därför ska bolag som lämnar utdelning värderas högre än bolag utan utdelning. Det kan man naturligtvis ha synpunkter på. Varför dela ut om bolagets avkastning är bättre än andra alternativ? Men som investerare kan du alltid välja att återinvestera utdelningen.

För min egen del jagar jag inte utdelning. Min syn på utdelningar är positiv, men inte avgörande. För mig handlar utdelningar framför allt om följande enkla tanke: genom att ett bolag lämnar utdelning minst en gång om året påminns ledningen hela tiden om ägarna. Det sätter också fokus på kassaflöde och kapitalbindning.

László Szombatfalvy fokuserade på företagets utdelning (egentligen utdelningskapacitet) i sin värderingsmodell. Benjamin Graham föredrog bolag som lämnade utdelning. Även Buffett gillar utdelning (även om Berkshire Hathaway inte lämnar utdelning, då Buffett anser att han och Munger är bättre på att skapa avkastning än övriga aktieägare i BH).

I USA pratar man om utdelningsaristokrater – dividend aristocrats. Det är bolag som höjt utdelningen minst 25 år i följd. Det har varit möjligt för att de haft en stabil vinstutveckling, hög lönsamhet, stark balansräkning och starka kassaflöden samt ofta tydliga utdelningsmål.

Sånt gillar jag som ägare.

/Jonas Bernhardsson

Läs också:

Illustration: Hamlets monolog av William Shakespeare

Lämna en kommentar