Vilken slags investerare är du?

Vad avgör om man blir en skicklig investerare? I vilken utsträckning är det något man kan lära sig? Är vissa nedärvda egenskaper eller beteenden överrepresenterade bland framgångsrika investerare? Det här är frågor med fler bottnar än vad många kanske tror.

I boken Investera som mästarna utforskar jag kopplingen mellan personlighet och investeringsstil. Sambanden är starka, ibland verkar personlighet vara viktigare än metodik. ”Vår investeringsstil passar våra personligheter och hur vi vill leva våra liv”, säger Buffett och Munger. Jack Schwager uttrycker i Market Wizards samma slutsats: ”Framgångsrika traders hittar en metod som passar deras personlighet.”

Men kan man mäta personlighet? Det finns en uppsjö av verktyg för att kartlägga personlighet, drivkrafter och beteende, allt från bokstavskombinationer till färger och arketyper med kul smeknamn. När C. G. Jung 1921 publicerade sin banbrytande teori om psykologiska typer fick vi för första gången praktiska verktyg för att mäta och beskriva personlighetstyper.

Från Jung tar vi ett kliv till klassiska Myers-Briggs. Enligt Jungs utökade teori om typernas psykologi finns fyra personlighetsdimensioner, eller motsatspar, vilket ger sammanlagt åtta olika preferenser:

De 4 dimensionerna enligt MBTI

Preferenserna ger sedan en matris med 16 olika så kallade MBTI-typer. Preferensen kan vara stark eller svag, men oftast har du en nedärvd preferens. En vanlig jämförelse är till exempel om du är vänsterhänt eller högerhänt. Du kan öva upp dig att skriva med vänster eller höger hand, men du har en nedärvd preferens som du föredrar. Samma med MBTI.

De 16 personlighetstyperna enligt MBTI

För att ge en liten uppfattning av varje personlighetstyp följer här några enkla stickord som en kort beskrivning av varje typ. Och tänk nu på att det är typer som beskriv, inte individer. Individuella nyanser kan vara stora.

 • ISTJ är praktisk, punktlig, jordnära, pliktuppfyllande, ansvarstagande
 • ISFJ är hjälpsam, ordentlig, ansvarsfull, lojal, tålmodig, detaljerad, traditionell
 • INFJ är varm, känslig, impulsiv, reserverad, helhetsorienterad, idealistisk
 • INTJ är visionär, privat, global, självständig, kritisk, originell, logisk, intellektuell
 • ISTP är spontan, här-och-nu, pragmatisk, realistisk, faktaorienterad, risktagande
 • ISFP är lugn, tillitsfull, harmonisk, flexibel, anspråkslös, observant, lojal
 • INFP är djupsinnig, idealistisk, kreativ, ordentlig, plikttrogen, empatisk, lojal
 • INTP är reflekterande, självgående, logisk, skeptisk, teoretisk, tankfull, reserverad
 • ESTP är direkt, mångsidig, okomplicerad, energisk, impulsiv, pragmatisk
 • ESFP är samarbetsvillig, vänlig, lekfull, pratsam, social, samarbetsvillig, tolerant
 • ENFP är öppen, fantasirik, spontan, uttrycksfull, nyfiken, entusiastisk, oberoende
 • ENTP är utforskande, rationell, utmanande, smart, påhittig, initiativrik, taktisk
 • ESTJ är beslutsam, organiserad, saklig, ansvarsfull, effektiv, direkt, jordnära
 • ESFJ är hjälpsam, sällskaplig, taktfull, sympatisk, traditionell, ordentlig, lojal
 • ENFJ är energisk, diplomatisk, verbal, behaglig, ansvarsfull, entusiastisk, trevlig
 • ENTJ är strategisk, tuff, kritisk, handlingskraftig, målmedveten, metodisk, logisk

Funkar MBTI? Kritiken brukar utgå från att analysen bygger på självskattning och att beteende kan variera beroende på situationsfaktorer. Det är relevant kritik. Diskussionen om vår personlighet, drivkrafter och beteende är naturligtvis mer komplex än ett test med ett antal flervalsfrågor, men MBTI är tillräckligt djup för att inbjuda till självreflektion kring frågan om vem man är och hur ens personlighet och beteende påverkar investeringsstil.

Jag har arbetat med MBTI-test i olika sammanhang och gjort testet upprepade gånger. Som yngst var jag 25 år när jag gjorde det. Jag får alltid samma resultat, jag är en INTJ. Trots att jag avskyr etiketter så har jag börjat acceptera mitt vanligaste beteende i åtta dimensioner.

Vilken personlighet har investerare? Jag tycker man bör vara försiktig med analys av kausala korrelationer här. Vi är komplexa och delvis oförutsägbara individer och verktygen för att mäta vår personlighet är trubbiga. Men det finns ändå ett antal tankeväckande studier. I High Performing Investment Teams intervjuar Jim Ware och Jim Dethmer investerare och använder MBTI för att kartlägga deras personlighet.

I korta drag kan man sammanfatta deras resultat så här: 40 procent hade preferensen E (extrovert), 60 procent I (introvert); 20 procent hade preferensen S (detaljer, praktiska), 80 procent N (teoretiska, helhetsbild). Nästan 100 procent hade preferensen T (tänka) och J (struktur, beslut).

Den överlägset vanligaste MBTI-typen var XNTJ (ENTJ och INTJ). Mer än 50 procent av investerare är XNTJ, trots att dessa två typer endast utgör mindre än fem procent av den totala populationen. Det vanligaste temperamentet var följaktligen NT (vetenskap, rationalist). Warren Buffett anses ha SJ-temperament (ISTJ), Charlie Munger och George Soros anses ha NT-temperament (INTJ respektive INTP).

I den livslånga resan att nå självkännedom är MBTI ett praktiskt verktyg som adderar värde. På nätet finns ett antal gratis test som är OK, både på svenska och engelska. Jag länkar till några av dem längre ner.

Din investeringsstil kommer att spegla din personlighet, och oavsett vilka dina svagheter är kommer marknaden att hitta dem – så försök inte vara någon du inte är. Rådet från Oscar Wilde för över 100 år sedan står sig därför fortfarande alldeles utmärkt idag: var dig själv, alla andra är redan upptagna.

Vilken slags investerare är du?

/Jonas Bernhardsson

Länkar till gratis MBTI-test:

Boktips: Investera som mästarna

Lämna en kommentar