Peter Lynchs 6 investeringsstrategier

Få investerare blir legendariska. Peter Lynch är en av dem. Under de 13 år som Peter Lynch ansvarade för Magellan Fond (från 1977 till 1990) skapade han en avkastning på 30 procent per år. Varför slutade han? För den bästa av anledningar: för att spendera mer tid med sin familj. Lynch har sagt att det inte är många som på sin dödsbädd ångrar att de inte spenderade fler timmar på kontoret. Lynch diversifierade och hade nästan alltid extremt många aktier i sin fond. Som mest innehöll Magellan vid ett par tillfällen över 1400 olika aktier. Han var dessutom en utpräglad arbetsnarkoman. Han brukade raljera med analytikerna på Wall Street och jämförde med antikens Grekland, där man kunde sitta i dagar och debattera hur många tänder en häst kunde ha. Det rätta svaret är att gå och kolla en häst. En framgångsrik investerare bör enligt Lynch vara tålmodig och envis, ha gott självförtroende men samtidigt sunt … Läs mer

The Intelligent Investor

Warren Buffett nämner ofta att den bok som påverkat honom mest är Benjamin Grahams The Intelligent Investor, en av finanslitteraturens stora klassiker. I princip alla investerare hyllar boken och lyfter fram att den måste stå i din bokhylla om du anser att du är en värdeinvesterare. Så hur är den då, lever den upp till sitt rykte? Well, om sanningen ska fram så är boken faktiskt rätt svårläst och bitvis lite tråkig. Den kan också upplevas som omständlig och har ett ålderdomligt språk. Så även om den är en klassiker (och det är den) så är det kanske inte boken du börjar med. Men det är boken du kommer att återvända till. Så vad är det som gör The Intelligent Investor till en oumbärlig klassiker? Det som Benjamin Graham gör är att han ger dig den största gåvan du kan få som investerare: han ger dig investerarens mind-set. Hur du bör tänka och agera som … Läs mer

Uppdatering PPM och barnens fondsparande

Både barnens fondsparande och mitt eget PPM har efter en stark inledning på året hamnat i en ganska medioker utveckling så här långt vid halvårsskiftet. Sektorrotationer (och rekyler) från teknik, tillväxt och ESG har gjort att utvecklingen bara ligger ett par procentenheter över index på 12 månader och halva index för i år (YTD). Ingen överavkastning med andra ord. Men samtidigt en rejäl överavkastning jämfört med att ha noll sparande. Hur sparar jag åt barnen? Jag sätter undan deras julklappspengar och födelsedagspengar samt sonens studiebidrag (han är fortfarande ovetande om detta, och jag hoppas han inte läser denna blogg). Ibland tecknar jag erbjudanden om nyintroduktioner (IPO). Sparandet sker i fonder som ligger i en ISK. Sparandet står i barnens namn (de är 12 och 17 år). Jag brukar aldrig ha över 10 fonder. Just nu är det 9. Saker som jag tittar på när jag väljer fond är: fondens inriktning, track record (3–5 år), förvaltare, Morningsstars fondbetyg, risknivå och … Läs mer

Hur uppstår välstånd?

Berättelsen om välstånd är en berättelse om arbete och handel. Enkelt uttryckt kan man säga att välstånd uppstod när vi började byta grejer med varandra. Jag hade 10 höns som värpte 50 ägg i veckan. Så många ägg behövde jag inte. Däremot behövde jag potatis, vilket du hade mer än vad du behövde. Så vi träffades och bytte med varandra. Mitt välstånd ökade, ditt välstånd ökade. Men hur mycket potatis ville jag ha för ett ägg? Och hur mycket potatis var du beredd att byta för ett ägg? Vi fick förhandla och komma överens. Ett marknadspris uppstod. Jag fick sällan riktigt så mycket potatis jag ville ha för ett ägg, och du fick ofta betala lite mer potatis för ett ägg än vad du ville. Men på det hela taget var vi ganska nöjda. Innan hade jag bara ägg, nu hade jag både ägg och potatis. Under de mörka månaderna på året var det ont om ägg, då steg marknadspriset på ägg. Under de ljusa månaderna värpte … Läs mer

Rör inte vårt sparande

Socialdemokraterna vill införa en ny skatt på sparande som innebär kraftiga försämringar för alla som sparar i investeringssparkonto (ISK). Man pratar om tak på 100 000 kronor. För någon som bara har en hammare ser allt ut som en spik, och skattehöjningar är som bekant sossarnas paradgren. Visst är det sant att ISK som infördes 2012 av den alliansledda regeringen är en väldigt enkel och förmånlig sparform. Vänstern uppfattar det som orättvist att de som sparar till sig själv, sina barn och barnbarn har låg skatt. Men att spara är något som alla kan göra. Alla kan inte bli läkare eller ingenjörer, alla kan inte starta företag som blir framgångsrika, alla kan inte få miljonkontrakt som fotbollsspelare, alla kan inte bli höginkomsttagare. Men alla kan lägga undan några hundralappar i månaden och bli miljonär som pensionär. Visst är det sant att ISK har varit extra förmånlig under några år då avkastningen på börsen varit god. Men … Läs mer

Investera som mästarna

Det är med glädje jag kan berätta att ”Investera som mästarna” nu finns i bokhandeln. Köp boken på AdlibrisKöp boken på AmazonKöp boken på Bokus Välkommen att stifta bekantskap med några av de största investerarna genom tiderna. Lär dig vad de stora mästarna har gemensamt. Hur de arbetar, lever, tänker och investerar. Boken guidar dig bland 19 färgstarka personligheter och deras investeringsstilar. Du får träffa kända och okända investerare som under en lång tid utmärkt sig på börsen, antingen genom att de har lyckats exceptionellt bra eller också misslyckats kapitalt. ”Tala om för mig vilka dina förebilder är, så skall jag berätta hur framgångsrik du kommer att bli.”– Charlie Munger Varje investerare presenteras i en berättelse, och så sammanfattas investeringsstilen punktvis samt i en mening. Finns det några gemensamma drag mellan dessa så olika investerare? Vad skiljer deras placeringsstrategier åt. Boken tar upp följande investerare: Warren Buffett: världens största investerare Benjamin Graham: grundare av modern aktieanalys … Läs mer

Vad har du för sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått inom modern portföljteori som mäter riskjusterad avkastning. Det är ett vanligt mått för att visa hur skicklig en fondförvaltare är. Nyckeltalet definieras som årlig överavkastning i procent dividerat med avkastningens standardavvikelse: Sharpekvot = (rp – rf) / dp där: rp = aktieportföljens eller fondens avkastning rf = riskfria räntan dp = avkastningens standardavvikelse Överavkastning definieras som portföljens avkastning som ligger över den riskfria räntan, ofta mätt som den långa marknadsräntan (t ex 10-åriga statsobligationer). Ju högre sharpekvot, desto bättre fondförvaltare eller investerare. Till exempel, en aktiefond har en avkastning på 10 procent, riskfria räntan är 4 procent och standardavvikelsen i fonden är 15 procent. Sharpekvoten beräknas då enligt följande: (10 – 4) / 15 = 0,40 En annan fond har en bättre avkastning, 12 procent. Men standardavvikelsen är samtidigt också högre, 25 procent. Sharpekvoten blir då: (12 – 4) / 25 = 0,32 Ju högre sharpekvot, desto bättre. En sharpekvot över … Läs mer

Hur lär man sig?

Någon säger att man lär sig genom att göra. En annan säger genom att läsa. En tredje säger genom att observera. Vem har rätt? Svar: alla har rätt. Vi lär oss på olika sätt, dels beroende på vilka preferenser vi har, dels beroende på vad det är vi vill lära oss. En person lär sig alltså inte på samma sätt som en annan. Buffett har inte lärt sig investering på exakt samma sätt som Lynch eller Soros. Och vill man lära sig spela hockey har man mindre nytta av böcker än om man vill lära sig om andra världskriget, IFRS eller hur man bygger en atombomb. En klassisk modell för att reflektera över hur man lär sig är Kolbs modell för lärstilar. Kolb visar att vi lär oss i fyra dimensioner: genom (1) konkreta upplevelser, (2) reflekterande observationer, (3) abstrakt tänkande (4) aktivt experimenterande. Kolb menar att vi använder olika kombinationer av de fyra lärstilarna … Läs mer

Utdelning eller inte utdelning?

Synen på utdelningar är rätt spridd bland investerare. Är det bra med bolag som ger utdelning och att aktien har en direktavkastning, eller spelar det ingen roll? Jag vill här dela med mig av forskningsläget samt min egen syn. Ett viktigt utgångsläge är att det endast är bolagets totalavkastning som är intressant. Och den totala avlastningen erhåller vi investerare på två sätt: en (eventuell) ökning av aktiekursen och en likvid utdelning som avskiljs. I de flesta bolag sker utdelningen en gång per år, oftast under våren april–maj. Men det finns bolag som delar ut varje kvartal, till exempel: Lundin Energy, Klövern, Autoliv och Apple. Och så finns det bolag som delar ut en gång per månad, i Sverige har vi fastighetsbolaget Cibus. Ju större andel av bolagets vinst (kassaflöde) som delas ut, desto lägre kursuppgång och vice versa. Skulle bolaget dela ut hela värdeökningen har du i teorin ingen uppgång i kursen alls. Och ett … Läs mer

Investeraren firar 25 år!

I år är det 25 år sedan Investeraren gavs ut. Då 1996 hade boken titeln Trading Guiden – en handbok om spelet på finansmarknaden. Fokus var på hur finansiella marknader fungerar. 2002 kom en utökad version med titeln Tradingguiden – allt du behöver veta om finansmarknaden. Boken fördjupade resonemangen om fundamental analys och berättade storyn om åren i slutet av 1990-talet som ledde fram till it-bubblan. 2019 var det dags igen, nu med titeln Investeraren – allt du behöver veta om finansmarknaden. Boken har växt i omfång och djup med nya kapitel om åren efter it-bubblan, nya affärsmodeller, FAANG, digitalisering och internet samt mer om fundamental analys, börsbubblor och psykologi. Äldre omslag från 1996 och 2002 Bakgrunden till boken är lite brokig. Jag hade avslutat ett jobb i Holland som ung civilekonom och ville prova något annat. Jag hade egna erfarenheter kring trading och investeringar som jag ville bygga vidare på med research. Pengarna skulle … Läs mer