Mästarna

Vem är din förebild?

I boken Investera som mästarna berättar jag storyn om 19 investerare. Hur de arbetar, lever, tänker och investerar. Vilka är de gemensamma dragen mellan dessa så olika investerare? Vad skiljer deras placeringsstrategier åt? Här kan du läsa om Warren Buffett, Benjamin Graham, Aktiestinsen, George Soros, Walter Schloss och Peter Lynch för att nämna några. Buffett brukar säga att han är ”85 procent Graham och 15 procent Fisher.” Vem är din förebild?

På jättars axlar

Som investerare har vi alla varit tvungna att börja från början på något sätt någon gång. Över tiden har vi sedan skaffat oss erfarenheter och utvecklat vårt omdöme. Men man behöver faktiskt inte börja från allra första början. Genom att studera vad andra innan oss har lärt sig kan man få ett försprång. Det var Isaac Newtons ödmjuka beskrivning av såväl vetenskapen som hans egna insatser när han beskrev det som att han hade stått på jättars axlar och på det viset lyckats se lite längre.

För 50 år sedan tog Warren Buffett Benjamin Grahams banbrytande tankar om aktieanalys och värdering, lade till Philip A. Fishers idéer och skapade sin egen unika investeringsstil. Buffett säger ofta att han är ”85 procent Graham och 15 procent Fisher”. På samma sätt kan du som investerare idag utforma din alldeles egna personliga stil.

Det går onekligen utmärkt att tillämpa samma strategier som de mest framgångsrika investerarna har gjort innan genom att studera och lära sig metoder som har visat sig vara oslagbara över tiden. Du själv är kanske ”70 procent Buffett och 30 procent Bolton” eller ”80 procent Baruch och 20 procent Rogers”. Varje investerare måste hitta sin egen unika investeringsstil som passar just honom eller henne.

Kan man lära sig bli en bättre investerare?

För att lära sig investera som en mästare, vad kan vara mer självklart än att studera hur mästarna själva investerar? Vid en första anblick kan det kanske tyckas som en självklarhet att det är precis så man bör gå tillväga. Ändå är det lämpligt att ställa sig den besvärliga frågan om detta överhuvudtaget är möjligt. Kan man studera framgångsrika investerare och deras investeringsstilar och lära sig något av dem? Med andra ord, kan man lära sig att bli en bättre investerare, eller är det en medfödd talang?

”Tala om för mig vilka dina förebilder är, så skall jag berätta hur framgångsrik du kommer att bli.”

– Charlie Munger

Diskussionen om arv och miljö är en klassisk debatt inom samhälls- och beteendevetenskapen. Den handlar ytterst om, och i vilken utsträckning som, medfödda egenskaper eller yttre påverkan genom personliga erfarenheter orsakar individuella skillnader i människors beteende. Med andra ord, formas vi mest av vårt arv eller av vår uppväxt och miljö? Är Warren Buffett och Sir John Templeton resultat av hur de växte upp, valde förebilder, utbildade sig och utvecklades till några av världens bästa investerare, eller är det bara en ovanlig genetisk slump?

Kan man slå index?

Det finns ett gammalt skämt som säger att de enda yrkeskategorier som har fel oftare än finansanalytiker är meteorologer och fotbollsdomare. Men ändå finns det onekligen en grupp investerare som har haft tillräckligt rätt under tillräckligt lång tid för att man inte kan negligera dem. Så låt oss titta på nästa besvärliga fråga också, när vi ändå är igång. En av den finansiella forskningens stora omdiskuterade frågor handlar om huruvida finansiella marknader är effektiva eller inte, eller hur pass effektiva de är. Är det överhuvudtaget möjligt för en enskild investerare att lyckas bättre än index eller en passivt förvaltad marknadsportfölj över en längre tid?

Effektiva marknadsteorin

Effektiva marknadsteorin hävdar att marknaden alltid värderar aktier korrekt utifrån all tillgänglig information och enda sättet att få högre avkastning är att investera i aktier med högre risk. I september 1970 sammanfattade Chicagouniversitetets ekonomiprofessor Eugene Fama debatten i finanshistoriens hittills mest berömda artikel – Efficient Capital Markets.

Fama påstod helt frankt att marknadspriserna alltid är rätt. Marknadspriserna värderar ständigt och alltid all tillgänglig och relevant information. Aktiekurser rör sig därför slumpmässigt allteftersom ny information tillkommer och prissätts. Det går inte att förutspå kursutvecklingen. Morgondagens aktiekurser har inget samband med gårdagens. Det finns inga mönster och inga trender och det finns inga felvärderade eller undervärderade aktier. 

Akademikerna mot mästarna

Akademikerna påstår alltså att ingen kan slå index över tiden. Men ändå visar börshistorien att det finns investerare som år efter år lyckas med att leverera en uthållig överavkastning. Warren Buffett har gjort det i 50 år, likaså Sir John Templeton och Walter Schloss. Några av investerarna uttalar sig helt frankt om att marknaden inte är effektiv. ”Jag skulle vara en tiggare på gatan om marknaden är effektiv”, säger Warren Buffett. ”Jag har tjänat mina pengar genom att satsa emot effektiva marknadsteorin”, berättar George Soros.

Så trots en till synes oantastlig teori verkar det inte bara finnas många investerare som slår index, några av dem förlöjligar dessutom teorin. Hur är detta möjligt?

Vilken investerare är du?

Här kan du läsa en kort sammanfattning i punktform av 9 av de 17 mästarnas investeringsstilar, principer, tips, råd och strategier.

Investera som Warren BuffetInvestera som Warren Buffett

“Köp enastående företag till rimliga priser och behåll dem sedan länge, länge.”
– Warren Buffett 

 • Välj bra förebilder och lär dig av dem.
 • Tänk självständigt.
 • Skilj mellan företagets pris (aktiekurs) och dess värde.
 • Investera bara om värdet är betydligt högre än priset.
 • Investera bara i företag du begriper dig på och håll dig inom ditt kompetensområde.
 • Välj enkla investeringar före komplicerade.
 • Företagsledningen ska vara rationell, ärlig och aktieägarvänlig.
 • Ha disciplin och tålamod. Tänk 10 år minst.
 • Undvik att köpa och sälja för mycket.
 • När du hittar något som är bra, köp så mycket du kan.
 • Undvik att diversifiera, lär dig istället allt om de företag du äger. Använd gevär, inte hagelbössa.
 • Var girig när alla andra är rädda, och girig när alla andra är giriga.
 • Välj dina investeringar som om ditt liv hängde på det.
 • Ett välskött och lönsamt företag har tiden på sin sida. Ett dåligt och olönsamt företag har tiden emot sig.
 • Alla kan bli rika på aktier, bara man inte har för bråttom. 

Investera som Benjamin Graham

Investera som Benjamin Graham

”Var en investerare, inte en spekulant.”
– Benjamin Graham 

 • Tänk själv och ha förtroende för dina beslut.
 • Gör egna analyser och dra egna slutsatser.
 • Undvik risk. Att bevara sitt kapital är viktigare än att tjäna pengar.
 • Lär dig företaget du investerar i.
 • Investera på sakliga grunder och med rimliga förväntningar.
 • Ett bra företag behöver inte vara en bra investering.
 • Investera bara i aktier där aktiekursen är betydligt lägre än din bedömning av inneboende värde. Helst ska du inte betala mer än 50-60 kronor för 100 kronor.
 • Investera helst bara i större företag.
 • Investera bara i företag med uthållig vinsttillväxt.
 • Investera bara i företag med låga vinstmultiplar (p/e-tal) och där p/e-talet är betydligt lägre än det historiska genomsnittet för företaget.
 • Investera bara i företag med låg värdering av bokfört värde på eget kapital. Helst ska värderingen vara lägre än eget kapital, som högst inte mer än 1,2 gånger eget kapital.
 • Minska riskerna genom att diversifiera. Innehavet ska vara fördelat på minst 20 olika typer av tillgångar.
 • Följ inte trender eller marknaden.
 • Använd inte avancerad matematik för att räkna ut värdet på ett företag.
 • Att investera i enskilda aktier i ett företag är som investering betraktat ingen skillnad mot att äga hela företaget.

Investera som Philip FischerInvestera som Philip Fisher

 ”Jag vill inte ha många bra investeringar. Jag vill ha en handfull enastående investeringar.”
– Philip A. Fisher 

 • Diversifiera inte.
 • Investera i en handfull enastående företag, inte fler än 10.
 • Gör inte som alla andra, gå mot strömmen.
 • Investera bara i det du förstår dig på.
 • Undvik konsumentföretag, finansföretag och försäkringsbolag.
 • Investera i företag med bra kostnadskontroll och en stark vinstmarginal samt hög avkastning på eget kapital.
 • Välj inte bort företag bara för att de har höga p/e-tal. Bra företag förtjänar en hög värdering.
 • Investera i företag som har en uthållig konkurrensfördel.
 • Investera i ledande, högpresterande företag och behåll dina investeringar så länge som möjligt, helst hela livet.
 • Undvik unga och nystartade småföretag.
 • Undvik företag som är bra på att sälja sig själva.
 • Försök inte pricka in bottnar och toppar.
 • Undvik spekulation och kortsiktiga investeringar.

Investera som Lennart Israelsson

Investera som Lennart Israelsson – ”Aktiestinsen”

”Kan man köpa en krona för 50 öre så säger det sig själv att det är en bra affär.”
– Lennart Israelsson 

 • Köp bra aktier och behåll dem.
 • Diversifiera.
 • Sunt förnuft är en investerares mest värdefulla tillgång.
 • Återinvestera utdelningarna.
 • Investera i aktier med en direktavkastning mellan 3-6 procent.
 • P/e-talet ska vara mellan 5-20.
 • Låna inte till aktieköp.
 • Leta efter aktier där du kan köpa en krona för 50 öre (50 procent rabatt på substansvärdet).
 • Köp när ingen vågar äga aktier och sälj när alla tror att det är riskfritt.
 • Ta inga onödiga risker.
 • Försök inte pricka in toppar och bottnar.
 • Lita inte på experter.
 • Investera långsiktigt. Ränta-på-ränta gör jobbet åt dig.
 • Investera bara i företag med en stark kassa.
 • Företaget ska ha en bra ledning och bra produkter.
 • Börja försiktigt.
 • Basera inte dina beslut enbart på de nyckeltal som finns i tidningar och på internet.

Investera som Peter LynchInvestera som Peter Lynch

”På lång sikt finns det ett hundraprocentigt samband mellan vad som sker i företaget och vad som händer med aktien.”
– Peter Lynch 

 • Investera endast i det du känner till.
 • Var långsiktigt på aktiemarknaden, men inte i enskilda bolag.
 • Leta efter det som får saker att ändra sig.
 • Hitta intressanta köpkandidater i vardagen och investera i osexiga tillväxtaktier.
 • Träffa företagsledningen.
 • Undvik bottenfiske.
 • Sälj dina förlustaktier.
 • Sitt kvar på dina vinnaraktier.
 • Sälj inte vinnarna för tidigt.
 • Var tålmodig, envis och ha gott självförtroende.
 • Diversifiera.
 • Var flexibel och titta på alla aktier i alla branscher.
 • Investera i första hand i rimligt värderade tillväxtföretag, i andra hand i turnaround-företag och i tredje hand i företag med låg substansvärdering.
 • Undvik cykliska företag.
 • Undvik företag med låg soliditet och dålig likviditet.
 • Formulera för dig själv i en enkel mening varför du äger aktier i ett företag.
 • Investera i företag där vinsttillväxten är större än p/e-talet.
 • Leta efter snabbväxande företag med höga vinstmarginaler.
 • Ignorera hur marknaden som helhet uppför sig.

Investera som Geroge SorosInvestera som George Soros

”Första prioritet är alltid att undvika förluster. Andra prioritet är att tjäna pengar.”
– George Soros 

 • Undvik risk.
 • Utveckla din egen investeringsstil, så att den stämmer med din personlighet.
 • Anpassa din investeringsstil till rådande förutsättningar.
 • Diversifiera inte.
 • Investera bara i det du förstår.
 • Agera omedelbart efter det att du har fattat ett beslut.
 • Ha tålamod till du hittar en investering som stämmer överens med dina kriterier. Hittar du inga investeringar så gör heller inget.
 • Använd dina misstag för att lära dig.
 • Följ ditt system och dina regler.
 • Leta alltid efter investeringar.
 • Prata inte med andra om dina investeringar.
 • Det finns inget samband mellan risk och avkastning.
 • Du måste inta ta stora risker för att tjäna mycket pengar.
 • Innan du köper måste du veta när du ska sälja.
 • Se till att tjäna ordentligt med pengar när du har rätt, och begränsa dina förluster när du har fel.
 • När du hittar något som är bra, köp så mycket du kan.
 • Låt inte pengarna bli ett självändamål, investera för att lära dig och förverkliga dig själv.
 • Ha tålamod.

Investera som Jesse LivermoreInvestera som Jesse Livermore

”Priserna är aldrig för höga för att köpa, eller för låga för att sälja.”
– Jesse Livermore

 • Tänk själv.
 • Sälj aktier som faller och köp aktier som stiger.
 • Sälj alltid vad som går med förlust och behåll det som går med vinst
 • Lär dig av dina förluster.
 • Sitt stilla i en placering som går på rätt håll, trada inte.
 • Agera bara när trenden är tydligt upp eller ner.
 • Avsluta en position när det är uppenbart att trenden är slut.
 • Oavsett vilken bransch du spekulerar i, handla med de ledande aktierna i branschen, de som visar de tydligaste trenderna.
 • Spekulera lika gärna i börsnedgång som börsuppgång.
 • Snitta aldrig ner dig, det vill säga öka i en aktie som faller.
 • Priserna är aldrig för höga för att köpa eller för låga för att sälja (eller blanka).
 • Marknaden har aldrig fel, det är bara åsikter som kan vara fel.
 • En position ska helst visa vinst direkt.
 • Ha alltid en reserv av likvida medel.
 • Ta aldrig en position om du inte känner till risken.
 • Låt aldrig marknaden rädda dig, du måste rädda dig själv. Använd stop-loss.
 • Ta hand om dina förluster, vinsterna tar hand om sig själv.
 • Var konsekvent med dina regler, men flexibel med dina åsikter.
 • Det stora misstaget är inte att ha fel, utan att fortsätta ha fel.
 • Rädsla försämrar omdömet.
 • Agera aldrig på tips.

Investera som Anthony BoltonInvestera som Anthony Bolton

”Jag gillar företag som inte är populära.”
– Anthony Bolton

 • Tänk själv.
 • Investera i företag du begriper dig på.
 • Köp inte det som alla andra köper.
 • Att köpa aktier är att köpa en del av ett företag.
 • Investera långsiktigt.
 • En investerare måste kunna skilja ut användbara fakta ur ett konstant brus av information.
 • Köp inte vad alla andra köper.
 • Leta bland turnaround-kandidater, företag med dold eller missförstådd tillväxt, lågt värderade företag i utvalda industrier, företag med dolda värden i balansräkningen samt uppköpskandidater.
 • Investera i företag med en lättbegriplig affärsmodell, någon slags konkurrensöverlägsenhet och som helst inte är beroende av makrofaktorer.
 • Företagsledningen ska vara öppen och ha integritet.
 • Företagsledningen ska helst äga aktier i företaget.
 • Företaget ska ha starkt kassaflöde och stark balansräkning.
 • Värderingen ska vara så låg som möjligt (säkerhetsmarginal).
 • Teknisk analys kan bekräfta trendbrott och underlättar att ta förluster.
 • Agera aldrig på tips eller impulser.
 • Undvik företag som lovar för mycket.
 • Man ska kunna formulera anledningen till att man äger en viss aktie i en enkel mening.
 • Leta efter faktorer som kan trigga en omvärdering.
 • Var ödmjuk och ständigt beredd att inse att du kan ha fel.
 • Blanda inte in känslor i dina investeringsbeslut.

Investera som Walter SchlossInvestera som Walter Schloss

”Jag tycker inte om att förlora pengar.”
– Walter Schloss

 • Investera i företag med reala tillgångar som säljs betydligt under sitt inneboende värde.
 • Helst ska företaget värderas med 20 procents rabatt på eget kapital.
 • Direktavkastningen ska vara ”god”.
 • Ledningen ska helst äga aktier i företaget.
 • Bry dig inte om makro och konjunkturcykler.
 • Diversifiera.
 • Tänk själv.
 • Leta bland tråkiga och impopulära företag samt bland företag med tillfälliga problem.
 • Läs årsredovisningar.
 • Prata inte med ledningen.
 • Ha tålamod.
 • Undvik företag med stora skulder och höga p/e-tal.
 • Glöm inte att en aktie är en del av ett företag.
 • Skulderna får inte överstiga 100% av eget kapital.
 • Köp inte på tips och råd för att göra ett klipp.
 • Sälj inte på dåliga nyheter.
 • Sälj inte för tidigt.
 • Försök hellre att köpa tillgångar till ett rabatterat pris, snarare än att köpa vinster.
 • Undvik att låta dina känslor påverka investeringsbeslut.
 • Undvik att belåna dina investeringar.

”Om jag ville bli en förlorare, skulle jag söka råd från dom som aldrig vunnit. Om jag ville nå framgång i allt jag gjorde, skulle jag söka upp dom som har lyckats och göra som dom har gjort.”

– Joseph Marshall Wade

↑ Tillbaka till toppen